Filtry powietrza firmy K&N - Najlepsze na świecie filtry powietrza
 NAJLEPSZE NA ŚWIECIE FILTRY POWIETRZA
 
  Strona główna   |   Kontakt

  PRODUKTY DO POJAZDÓW
  SPORTOWYCH K&N

  Zamienne filtry powietrza
  Układ dolotowy do pojazdów
   sportowych

  Uniwersalne filtry powietrza
  Specjalne filtry oleju

  WIĘCEJ INFORMACJI

  Informacje o firmie K&N
   Engineering

  Znajdź produkty do swojego
   pojazdu

  Znajdź dealera firmy K&N
  Informacje gwarancyjne

K&N Million Mile Limited Warranty®


Gwarancja firmy K&N na milion przejechanych mil Filtry powietrza firmy zamienne za oryginalne i układy wlotów powietrza firmy K&N są objęte ograniczoną gwarancją na przejechanie miliona mil, gdy są używane do jazdy głównie na drogach utwardzanych i w pojazdach, dla których są przeznaczone. Jeśli kiedykolwiek jeden z tych produktów nie zadowoli klienta, firma K&N wymieni go.

CZEGO NIE OBEJMUJE NASZA GWARANCJA
wszelkich filtrów powietrza K&N używanych 1: we wszelkiego rodzaju wyścigach lub konkursach; 2: na terenach nieutwardzonych, dostosowywanych ani przerabianych; 3: na terenach nieutwardzonych lub w motocyklach / ATV typu dual sport; 4: we wszelkich nielegalnych wyścigach na autostradach, w marynarce ani w przemyśle. Wszystkie filtry powietrza K&N nieobjęte naszą gwarancją na przejechanie miliona mil mają gwarancję na wadliwe materiały lub wykonawstwo przez okres jednego roku od daty nabycia, bez ograniczenia przebiegu. Dotyczy to również filtrów oleju K&N sprzedawanych do pojazdów ATV i motocykli poruszających się po terenach nieutwardzonych bądź podwójnego przeznaczenia.

NIEPRAWIDŁOWE CZYSZCZENIE LUB WYKORZYSTYWANIE UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ
Filtry powietrza K&N należy czyścić co 50 000 mil, jeśli są używane na terenie utwardzonym lub częściej, jeśli są używane do jazdy na terenie zapylonym. Czyszczenie należy wykonywać stosując środek czyszczący firmy K&N i olej do filtrów powietrza (lub zgodny z tym środek czyszczący i olej do filtrów powietrza). Zastosowanie sprężonego powietrza lub substancji chemicznych nieprzeznaczonych do czyszczenia lub ponownego nasączania bawełnianych filtrów powietrza (benzyny, płynów przekładniowych, oleju silnikowego, oleju lekkiego lub oleju napędowego) unieważni gwarancję. Żadne uszkodzone, niewłaściwie używane ani modyfikowane filtry powietrza nie będą objęte gwarancją.

WYMIANA
Wszelkie produkty K&N zwracane do firmy K&N muszą być wysyłane na koszt klientów wraz z dowodem zakupu. Prosimy dzwonić pod numer 1-951-826-4000 lub kontaktować się z firmą K&N pocztą elektroniczną lub zwykłą.

REJESTRACJA PRODUKTÓW
Po zarejestrowaniu gwarancji w witrynie KNFilters.com nabywca będzie uprawniony do otrzymywania specjalnych promocji i możliwości unowocześniania produktów.

ZAKRES GWARANCJI
Wszelkie wadliwe filtry powietrza K&N, prawidłowo zwrócone do firmy K&N zostaną wymienione. Firma K&N nie będzie odpowiedzialna za żadne inne wydatki ponoszone przez klientów na mocy niniejszej gwarancji, nie jest też odpowiedzialna za żadne szkody następcze, szczególne, nieprzewidziane ani inne, ani też za wydatki bądź uszczerbek na zdrowiu wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania filtrów powietrza K&N. Firma K&N zastrzega sobie prawo, do zdecydowania czy użytkownik prawidłowo przestrzegał przedstawionych powyżej warunków niniejszej gwarancji. W wypadku nieprzestrzegania tych warunków, firma K&N nie ma obowiązku honorowania niniejszej gwarancji. 

GWARANCJA NA FILTR OLEJU FIRMY K&N
Firma K&N gwarantuje że filtry oleju są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Wszelkie filtry, które w okresie przeglądów serwisowych silników lub sprzętu zalecanych przez producenta okażą się wadliwe zostaną bezpłatnie wymienione.

W wypadku uszkodzenia silnika lub sprzętu spowodowanego bezpośrednio przez wadliwy filtr oleju K&N, który został właściwie zainstalowany i zmieniony zgodnie z zaleceniami producenta co do częstotliwości przeglądów serwisowych silnika bądź sprzętu, firma K&N Engineering, Inc. naprawi taki uszkodzony silnik lub sprzęt.

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji dotyczące napraw silników lub sprzętu muszą zostać dostarczone w ciągu trzydziestu (30) dni od czasu stwierdzenia szkody. Firma K&N Engineering, Inc. zastrzega sobie prawo zbadania takiego silnika lub sprzętu i filtra w celu określenia zakresu uszkodzenia oraz stwierdzenia, czy spowodował je wadliwy filtr oleju K&N.

Podczas stosowania filtrów olejowych K&N gwarancje producenckie na silnik i sprzęt pozostają w mocy.

 
Copyright © K&N Engineering, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.